Hitta företag

Vad är Wrapp Index?

Wrapp Index är ett index som visar shoppingtrender inom olika kategorier och hos olika affärer. Det fungerar ungefär som ett aktieindex – det låter dig se hur en affär går jämfört med marknaden, men baserat på transaktionsdata i realtid.

Wrapp Index är baserat på transaktionsdata från konsumenter som har kopplat sina kreditkort till Wrapp, den nya standarden för cashbacks. Varje gång en användare köper något med ett kort kopplat till Wrapp så kollar vi om den användaren har rätt till en cashback från affären. Vi använder också transaktionen för att beräkna Wrapp Index för den affären, anonymt såklart.


Hur räknas Wrapp Index ut?

Wrapp Index är baserat på total försäljning i Wrapps system, men justerat för antalet konsumenter som använder Wrapp, och delat med ett indexvärde, så att företag och kategorier går att jämföra även om de har olika skalor. Formeln är enkel:


Total försäljning S

Det här är den totala försäljningsvolymen för företaget eller kategorin, baserat på transaktioner från konsumenter som använder Wrapp. Det här värdet visas inte i Wrapp Index.


Aktiva användare A

Det här är det antal konsumenter som använder Wrapp, som ett 7-dagars glidande medelvärde. Det här värdet visas inte i Wrapp Index.


Marknadsvolym V

V = S/A

Det här är den totala försäljniningen, justerad för det antal aktiva användare som Wrapp har vid den givna tidpunkten. Den här korrektionen behövs eftersom försäljningen annars skulle öka när antalet konsumenter som använder Wrapp ökar. Det här värdet visas inte i Wrapp Index.


Wrapp Index I

I = V/Vindexvärde

Det här är marknadsvolumen relativt ett specifikt indexvärde. Det här gör att man kan jämföra företag och kategorier även om de har helt olika skalor, och det gör det enklare att se trender i försäljningen. Till exempel, så kan man se att ett företag som har Idatum = 3.0 vid ett visst datum har växt med 300% jämfört med indexvärdet. Vi använder genomsnittligt Vför 2018 som indexvärde. Det här är det värde som visas i Wrapp Index.


FAQ


Vad kan man använda Wrapp Index till?

Wrapp Index låter dig svara på frågor om shoppingtrender och shoppingmönster, som t.ex. ”I vilken kategori är black friday viktigare än jul?” (teknik) och ”Vilken veckodag är viktigast för restauranger?” (fredag).


Kan man se ett företags marknadsandel med Wrapp Index?

Nej. Wrapp Index visar bara om försäljningen gått upp eller ner, det visar inte hur stor andel av marknaden ett företag har.


Kan man se ett företags totala försäljning med Wrapp Index?

Nej. Wrapp Index visar bara om försäljningen gått upp eller ner, det visar inte hur stor försäljningen är i absoluta tal.


Kan man jämföra två företags totala försäljning med Wrapp Index?

Nej. Wrapp Index visar bara hur ett företag går jämfört med sig själv. Det går inte att använda för att jämföra total försäljning mellan två företag.

Få vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Spännande innehåll med trendspaningar, datainsikter och Retailnyheter! Klart du ska signa upp. Klicka på länken och skriv in dina uppgifter. Välkommen!